Loading...
Asociația

IGP "Ștefan Vodă"

Misiunea noastra este de a promova vinurile de calitate cu Indicație Geografică Protejată Ștefan Vodă.

Asociația Producătorilor de Vinuri cu Indicația Geografică Protejată “ȘTEFAN VODĂ” a fost fondată la 15 iunie 2011, de către producătorii de struguri și de vinuri, care își desfășoară activitatea economică în aria geografică delimitată și care pe parcursul anilor și prin tradiției și-au creat un nume bine cunoscut atât în țară, cât și peste hotarele ei.

Asociația activează în baza Statutului care a fost aprobat de Adunarea Generală și înregistrat la Ministerul Justiției. Activitatea acesteia este coordonată de Consiliul de Administrare în frunte cu Președintele Asociației și de organul suprem Adunarea Generală.

Producerea vinurilor se efectuează în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini privind producerea vinurilor cu indicația geografică protejată “ȘTEFAN VODĂ” aprobat de către Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare la data de 12 octombrie 2011. Ulterior Caietul de sarcini a fost supus modificărilor și din 20 aprilie 2018 este în vigoare versiunea modificată.

În Asociație a fost creată Comisia de Control Intern și Etică, care constă din Subcomisia Viticultură și Subcomisia Vinificație. Subcomisiile verifică anual respectarea cerințelor Caietului de sarcini de către producătorii luați în evidență, precum și corespunderea la cerințele Caietului de sarcini a plantațiilor și vinăriilor, care solicită luarea în evidență pentru producerea strugurilor și vinurilor cu IGP “ȘTEFAN VODĂ”.

De asemenea în cadrul Asociației a fost creată Comisia de degustare, care verifică periodic calitatea vinurilor și corespunderea lor la cerințele Caietului de sarcini.

1
Calitate

Menținerea calității vinurilor cu IGP „STEFAN VODA” la nivelul cerințelor Caietului de sarcini

2
Dezvoltare

Dezvoltarea regiunii prin crearea locurilor de muncă, susținerea inițiativelor spre binele societății și intituirea destinațiilor oenoturistice

3
Comunitate

Creșterea credibilității consumatorilor în vinurile cu IGP și educarea societății în consumul de vin de înaltă calitate cu orgine definită

Activitatea asociației este coordonată de către Consiliul Asociației

COMPONENȚA CONSILIULUI ASOCIAȚIEI

Sergiu PÎSLARU

Președintele Consiliului Asociației

Sălcuța SRL

Nicolae CHIOSA

Membru

ÎM Vinăria Purcari SRL

Aliona NAZARIA

Membru

Javgurvin Grup SRL

Serghei NERUH

Membru

Suvorov-Vin SRL

Vasile LUCA

Membru

Agrofirma Cimișlia SA

Sergiu MORARU

Membru

Good Season SRL

Igor DRAGNEV

Membru

Basarabia-Lwin Invest SRL

Leonora OBADĂ

Administrator

Asociația IGP "Ștefan Vodă"